Kalendarz - umów wizytę !!!

Wybierz termin ->

Regulamin

Print Friendly, PDF & Email

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


przez Specjalistyczny Gabinet Urologiczny - Janusz Grzelak na stronie Urologgorzow.pl dnia 18.05.20 r.

 

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:
Usługodawcą jest Gabinet Urologiczny - Janusz Grzelak z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp. przy ul. Szarych Szeregów 38 lok. II/2 NIP: 9251081101, REGON: 971250370

Rezerwacja wizyty jest prowadzona na stronie pod adresem: https://www.urologgorzow.pl 

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji wizyty na stronie, za pomocą Kalendarza Wizyt.

Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.

Właściciel – osoba, która jest właścicielem strony https://www.urologgorzow.pl 

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na rezerwacji wizyty Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Kalendarz Wizyt – program komputerowy do rezerwacji wizyty.

Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§2. Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca umożliwia Użytkownikom rezerwację terminu wizyty oraz dokonania płatności online zadatku za wizytę.

 

§3. Warunki świadczenia usług

W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
- posiadać dostęp do sieci Internet,
- posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
Użytkownik dokonując rezerwacji wizyty, automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych.
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych, powinien zrezygnować z rezerwacji wizyty.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

§4. Anulowanie wizyty.

Użytkownik może anulować zarezerwowaną wizytę min. 7 dni przed datą rezerwacji.
i otrzyma zwrot zadatku. Po tym terminie zadatek nie zostanie zwrócony.

§5. Dodawanie opinii i informacji lekarzu

Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) Użytkownika.
Opinie i informacje o lekarzu mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego lekarza i muszą one dotyczyć konsultacji medycznej lub wizyty, która miała miejsce.

Nie można umieszczać opinii wspólnych przez kilka osób, opinii dotyczących szeroko rozumianych spraw odnoszących się do kompetencji ZUS, w tym dotyczących orzekania o statusie osoby niepełnosprawnej oraz związanych z działalnością Profesjonalistów jako biegłych sądowych lub prokuratorskich. Opinie i informacje nie mogą opierać się na informacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp. Wyjątek stanowi opisywanie leczenia dzieci, osób w podeszłym wieku, osób niezdolnych do samodzielnego wystawienia opinii oraz leczenia zwierząt.
Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię. Opinia może dotyczyć kilku zdarzeń medycznych (wizyt, badań, zabiegów). Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system Usługodawcy blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może jednak edytować poprzednio umieszczoną opinię.
Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Użytkownika lub kwestionują kwalifikacje zawodowe lekarza.
Użytkownik zamieszczając opinię, oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

©2019 Urolog Gorzów Wielkopolski - Gabinet urologiczny Janusz Grzelak. Zaprojektowany przez    Goldsystem-International

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok